Mele For Our Queen

 

Eia Ka Lei o Liliʻu

Written and Composed by Kamehaʻiku Camvel

Eia ka lei o Liliʻu la
Aloha o na uka kuahiwi
Ka Lei Maile Onaonao la
Ho’oulu MahiehieKa pua ‘O Keohokalole la
He mamo, he aliʻi kiʻekiʻe
Eia ka lani a kakou la
ʻO LiliʻuokalaniʻOnipa’a ke aloha no ka ʻaina la
Ka lani ʻO Kamakaʻeha
Iwikuamoʻo ka lahui la
O Kakuhihewa

Kaulana na pohaku o ka ʻaina la
Kūpaʻa me ka mole kulāiwi
No ka lani Liliʻuokalani la
E kulia i ka nuʻu

Here is the lei of Liliʻu (Liliuʻokalani)
Beloved are the mountains of the uplands
The fragrant maile lei
With which to adorn
The child of Keohokalole
a descendant of high chiefs
Her is our chiefess
LiliʻuokalaniEstablished is the love for the land
And the chiefess Kamaka’eha
Back bone of the people
Of Oʻahu islandFamous are the stones of the land
Like the taproot firmly connected to the ancestors
For our aliʻi, Liliʻuokalani la
We strive for the highest
LILI’UOKALANI. Ka Lei Maile Ali`i Hawaiian Civic Club mp3


eia ka lei o lili`u words to queen's song
Eia ka lei o Lili`u words to Queen’s song